Gaudia
      aktuality

ROZCHOD. A CO DÁL

Aktuálně otevíráme v Brně skupinu pro lidi, kteří prožívají partnerskou krizi, uvažují o rozchodu, případně rozvodu, nebo se už rozcházejí či rozvádějí.
Skupinová setkání vám nabízejí:

  • bezpečné podpůrné prostředí pro vaše trápení
  • prostor pro sdílení zkušeností
  • společné hledání možností řešení aktuální situace
  • příležitost učit se ze vzájemné mezilidské interakce a dostávat zpětnou vazbu „tady a teď“
  • profesionální a zároveň lidský přístup

Organizační informace

Terapeutická skupina se schází pravidelně jednou týdně v pondělí od 17:00 do 19:00

Místo konání: Psychoterapeutické centrum Gaudia, Pekařská 7. Brno

  1. setkání 25. 9. 2017

Před začátkem musí každý zájemce absolvovat jedno individuální sezení – vstupní pohovor.

Velkost skupiny 6 – 10 osob

Skupina je polootevřená a přijímá nové členy tehdy, pokud některý ze stávajících členů skupinovou práci ukončí. Zájemci se tedy mohou hlásit kdykoli (i v průběhu práce skupiny). Budou vedeni jako „čekatelé“ a kontaktováni, pokud se ve skupině uvolní místo.

Skupinu vedou psychoterapeuti: MUDr. Hana Obluková, Mgr.. Tereza Janačíková Nováková a PhDr. Vratislav Kovář. Přítomni budou vždy 2 ze zde jmenovaných.

Platební podmínky

Účastníci skupiny platí prvních 8 setkání předem – 2200 Kč (270 Kč/setkání).

Cena vstupního pohovoru 400 Kč.

Poté bude možné prodloužit pobyt ve skupině vždy o další 4 setkání (1100 Kč).

Rozhodne-li se účastník ukončit skupinu předčasně, je zaplacená částka nevratná.

TOP