PROBĚHLÁ SETKÁNÍ

  • INTERVIZE proběhla 31. 5. 2016
  • NARATIVNÍ VEČER proběhl 4.5.2016
  • NARATIVNÍ DOPOLEDNE proběhlo 13. 4. 2016
  • KULATÝ STŮL NA TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH proběhl 7. 4. 2016
  • OCHUTNÁVKA VÝCVIKU KRIZOVÉ INTERVENCE proběhla 8. 9. 2016
  • PSYCHOSOMATICKÝ VEČER proběhl 15. listopadu 2016

VÍCETOP