PROBĚHLÁ SETKÁNÍ

  • INTERVIZE proběhla 31. 5. 2016
  • NARATIVNÍ VEČER proběhl 4.5.2016
  • NARATIVNÍ DOPOLEDNE proběhlo 13. 4. 2016
  • KULATÝ STŮL NA TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH proběhl 7. 4. 2016
  • OCHUTNÁVKA VÝCVIKU KRIZOVÉ INTERVENCE proběhla 8. 9. 2016
  • PSYCHOSOMATICKÝ VEČER proběhl 15. listopadu 2016PSYCHOSOMATICKÝ VEČE

proběhl 15.11.2016 v Gaudia Praha, Jeseniova 47, Praha 3

Tématem bylo "Jak pracovat s psychosomatickými klienty mezioborovým přístupem za pomoci reflektujícího multiprofesního týmu". Účastníci získali řadu informací o způsobu práce s multiprofesním týmem a vyzkoušeli si i tuto práci na modelovém případu.

 

NARATIVNÍ VEČER 

proběhl 4.5.2016 v Gaudia Praha, Jeseniova 47, Praha 3

Setkání koncipované jako reflexe videa s ukázkou konzultace Hugha Foxe, která ilustrovala použití a funkci narativního přístupu. Setkání vedla MUDr. Kunertová vedoucí psychoterapeutického centra Gaudia.

INTERVIZE

proběhla 31. 5. 2016 v Gaudia Brno, Jakubské nám. 1, Brno

Moderovaná intervize týmových supervizorů vedená MUDr. Olgou Kunertovou a Mgr. Janem Hesounem.

NARATIVNÍ DOPOLEDNE

proběhlo 13. 4. 2016 v Gaudia Brno, Jakubské nám. 1, Brno

Setkání bylo určeno příznivcům psychoterapie. V rámci dopoledne zažili účastníci metodu práce se svědky, jenž je jednou z mnoha, kterou narativní směr přináší. Setkání vedla MUDr. Kunertová, vedoucí psychoterapeutického centra Gaudia.

KULATÝ STŮL NA TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

proběhl 7. 4. 2016  v Gaudia Praha, Jeseniova 47, Praha 3

Setkání určené manažerům neziskového sektoru, v rámci kterého se diskutovalo o specifických potřebách neziskových organizací v oblasti rozvoje a vzdělávání pracovníků a o možnostech, jak tyto potřeby identifikovat a vhodně na ně navazovat rozvojovými aktivitami k nejlepšímu užitku organizace i jednotlivců. Účastníci viděli ukázky a nástroje k okamžitému použití. Setkáním provázela Mgr. Ing. Irena Konečná, HR konzultantka a psychoterapeutka.

OCHUTNÁVKA VÝCVIKU KRIZOVÉ INTERVENCE

proběhla 8. 9. 2016 v Gaudia Praha, Jeseniova 47, Praha 3

Ochutnávka byla určena zájemcům o výcvik krizové intervence a všem, kdo se chtěli seznámit s tím, jaké dovednosti krizová intervence vyžaduje a jakou inspiraci v tomto směru můžeme čerpat ze systemiky a postmoderních terapií. Setkání vedly lektorky výcviku krizové intervence Mgr. Lenka Tichotová a Mgr. Bára Hrušková.

NAPIŠTE NÁM


   Souhlasím s anonymním zveřejněním svého dotazu a odpovědi na webu gaudia.cz

codeTOP