nas-tym

MUDr. Lucia Huťanová

psychoterapeutka a psychiatryně
  • V roce 2011 dokončila studium medicíny na Lékařské fakultě University Komenského v Bratislavě - obor všeobecné lékařství. 
  • Od téhož roku pracuje v v Psychiatrické nemocnici Bohnice a další praxi získává jako externista na Dětském a dorostovém detoxikačním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a na psychiatrickém oddělení Nemocnice Most. 
  • Své vzdělávání si rozšiřuje i psychoterapeutickým výcvikem v systemické psychoterapii (Umění terapie). 
  • Specializuje se na léčbu pacientů s poruchami nálad, s psychotickými, závislostními a psychosomatickými poruchy. 
  • Při terapii kombinuje farmakologické metody s psychoterapii zejména s využitím systemických, na řešení orientovaných postupů.

Kontakt: telefon: 773 993 036, mail: hutanova@gaudia.cz

TOP