nase-sluzby

SUPERVIZE

Supervize je podporující a podněcující rozhovor, v jehož průběhu máte možnost si ulevit postěžovat a následně pak reflektovat svoje motivy ke konkrétním postupům a metodikám své práce.  Supervize je důležitý prostředek prevence proti syndromu vyhoření, nabízí nový pohled na obtížné situace při výkonu vaší profese a v neposlední řadě možnost rozvíjet své profesionální schopnosti a dovednosti.
Supervize probíhá individuálně nebo ve skupině. Dle zadání je zaměřená buď na vztahy, vzájemné interakce a fungování týmu (týmové supervize) nebo na řešení konkrétních profesionálních kauz (supervize případová).
Supervize je vhodná, když máte pocit, že selháváte, když vám připadá, že je klient v odporu, když vás práce přestává bavit nebo se cítíte z nějakých důvodů frustrovaní. Týmová supervize pomáhá řešit konflikty na pracovišti.

Nadřazené téma a rámec, v nichž supervize probíhají, může být dáno zadavatelem.

Supervize Vám mohou přinést:

  • podporu a inspiraci při zvládání náročných případů
  • uvědomění si vlastních možností a limitů
  • větší uspokojení z práce

Nemůžete-li přijít, můžete konzultovat s našimi terapeuty po skypu nebo je tu pro vás soukromá podpora e-mailem.


Ceník

Gaudia Praha

Individuální supervize

900 Kč /1 hod.

Supervize týmu

3000 Kč/2 hod.

 


Týmovou supervizi vedou vždy 2 odborníci, 2 hod. je minimální doba pro tuto službu.

Příplatky:

  • za konzultace v cizím jazyce: 50%
  • netradiční časy: 20%
  • dojíždění do místa bydliště či na pracoviště klienta: 50% + úhrada cestovného

Gaudia Brno

Individuální supervize

600 Kč /1 hod.

Supervize týmu

2000 Kč/2 hod.

 

 

Týmovou supervizi vedou vždy 2 odborníci, 2 hod. je minimální doba pro tuto službu.

Příplatky:

  • za konzultace v cizím jazyce: 50%
  • netradiční časy: 20%
  • dojíždění do místa bydliště či na pracoviště klienta: 50% + úhrada cestovného

 

Kdo supervizi nabízí?

V Gaudia Praha

Olga Kunertová

Barbora Hrušková

Gábina Špačková

Věra Dufková

(více o nich najdete zde)

V případě zájmu o supervizi v Praze nás kontaktujte pomocí formuláře dále nebo nám zavolejte do Prahy na číslo: +420 242 487 327, +420 773 993 036

 

V Gaudia Brně

Tereza Janačíková Nováková

 

V případě zájmu o supervizi v Brně nás kontaktujte pomocí formuláře dálenebo nám zavolejte do Brna na číslo +420 777 316 175

Pro zdravotní sestry a lékaře poskytujeme supervize v rámci speciálních projektů.

 

Speciální nabídka:

2 supervizní dny, s lektory Institutu narativní terapie ve Velké Británii http://www.theinstituteofnarrativetherapy.com

TOP