o-nas

NAŠE HODNOTY

Přijímáme své klienty a žáky jako rovnocenné partnery. Chceme pro vás poskytovat co nejkvalitnější služby. Snažíme se proto stále učit, pracujeme v týmu a usilujeme o spolupráci s kolegy. Nikoho nehodnotíme. Místo předepisování pravidel pomáháme uskutečňovat vaše lepší já. Místo jednostranného rozhodnutí o tom, co je dobré a co špatné, hledáme společně s těmi, kterým pomáháme, co je pro ně životaschopné!
TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Na to, co je v psychoterapii léčivé, co má psychoterapeut vlastně dělat a jak rozhovor s klientem vést, aby mu byl co nejvíce užitečný, existuje mnoho názorů. I u nás v centru máme psychoterapeuty ale také bodyterapeuty s různými přístupy. Abyste si mohli lépe vybrat, přinášíme jakýsi přehled teoretických východisek, kterými se jednotliví pracovníci u nás řídí.


SYSTEMIKA

Všechny naše služby realizujeme s využitím systemického přístupu a dalších postmoderních psychoterapeutických škol, které se od 80.tých let 20. století rozvíjejí souběžně na americkém a evropském kontinentu. Jednou ze základních teorií, o kterou se opíráme, je teorie radikálního konstruktivismu. Inspirujeme se takovými dílčími přístupy, jakými jsou například Na řešení orientovaný přístup (Solution focused therapy), Narativní přístup Michaela Whitea, Zakázkový přístup Hamburské školy (Kurta Ludewiga), Kolaborativní přístup (Harlene Anderson), Otevřený dialog (Jaakko Seikkula), a další.

Společným znakem všech výše uvedených přístupů je přesvědčení, že zkušenosti se nemohou jednoduše přenášet ze situace jednoho člověka na situaci jiného, není možné je zobecňovat a následně už jen vybírat z předem připravených a osvědčených rad. Z toho vyplývá náš velmi individuální přístup ke každému, kdo od nás chce pomoc nebo se něco naučit.

TOP